Ons restaurant en terras zijn open. Kom genieten van een kopje koffie met iets lekkers, een lunch of heerlijk diner! We hopen u (mits in goede gezondheid)  binnenkort te mogen begroeten!

U bent welkom onder de volgende voorwaarden:

 • Er geldt een maximum van 30 gasten in ons restaurant.
 • Vooraf reserveren is verplicht. Reserveer nu een tafel
 • Iedereen houdt 1,5 meter afstand (uitzondering hierop vormen mensen die een gezamenlijke huishouding vormen en tweetallen. Vanaf drie personen wordt er gehandhaafd, daarom kunnen ook tweetallen die geen gezamenlijke huishouding vormen binnen 1,5 meter van elkaar zitten).
 • In een controlegesprek vooraf tussen onze medewerkers en u wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert. Hier kunt u desgewenst alvast een gezondheidscheck doen.

Aanvullend geldt op onze terrassen:

 • Op terrassen geldt geen maximum aantal personen. Wel moet iedereen aan een tafel zitten en 1,5 meter afstand tot elkaar houden (behalve mensen uit hetzelfde huishouden).
 • Evenals in de publieke ruimte vindt handhaving van de 1,5 meter plaats vanaf drie personen.

Hygiënemaatregelen

 • We hebben extra hygiëne instructies gegeven aan onze medewerkers en extra hygiëne maatregelen genomen rondom schoonmaak;
 • Wij schudden geen handen en voorkomen lichamelijk contact;
 • Wij houden 1,5 meter afstand;
 • Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren;

Gedragscode voor onze gasten

 • Houd altijd 1,5 meter afstand;
 • Was uw handen regelmatig met water en zeep voor minimaal 20 seconden;
 • Was uw handen na elk toiletbezoek;
 • Was uw handen voordat u naar buiten gaat, als u weer binnen komt, als u uw neus gesnoten
  hebt en voor het eten;
 • Hoest en nies in uw elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen;
 • Betaal met pin of contactloos;
 • Vermijd drukke plekken en drukke tijdstippen.
 • Blijf thuis (of ga weer naar huis) als u de volgende klachten heeft: neusverkoudheid,
  loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 graden);
 • Heeft er iemand in het gezin koorts boven de 38 graden? Blijf (of ga) dan met het gehele
  gezin thuis (naar huis);
 • Ga pas weer naar buiten als u minimaal 24 uur geen koorts hebt en niet meer hoest;
 • Volg altijd de (aanvullende) aanwijzingen van het personeel op. Mocht u zich niet houden
  aan de richtlijnen van het RIVM dan kan er een toegangsverbod gegeven worden en dient u
  het restaurant en ons terrein te verlaten.

Onze excuses voor enig ongemak.
Erwin en Letty Wielens
Update: 11-06-2020

Pin It on Pinterest

Share This

Share this post with your friends!